Menü Bezárás

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelem

1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1.1. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TARTALMA

A jelen felhasználási feltételek a hobbikertem.hu márkanév használatának jogosultja, valamint a hobbikertem.hu weboldal fenntartója, a gardENgineer Kft. (székhely: 2030 Érd, Bendegúz u. 4., adószám: 13737113-2-13) (Üzemeltető) által üzemeltetett, a hobbikertem.hu webcím alatt elérhető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Webáruház, Weboldal) igénybevételének feltételeit tartalmazza. A jelen felhasználási feltételek az Üzemeltető valamint a Szolgáltatás bármely elemének igénybe vevője (Vásárló) között létrejövő Szerződés.

Nem vásárló igénybe vevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő aktivitására a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz.

Amennyiben a Vásárló, illetve a Látogató (együttesen Felhasználó) a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

A regisztrációval létrejövő Szerződések, valamint egyedi megrendelések során létrejövő adásvételi szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Üzemeltető nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szerződésre alkalmazandó jog Magyarország joga.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva a nyitó oldalon vagy e-mailben tájékoztatja a Felhasználókat. A leadott megrendelésekre a megrendeléskor hatályos szerződésszöveg alkalmazandó, egyebekben a módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Felhasználó elfogadja a Szerződés módosítását. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: Fizetési és szállítási feltételek, stb.), valamint a jelen Szerződésből elérhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató, Fizetési és szállítási feltételek) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

A Szolgáltatás működésével (belépés, regisztráció, jelszó stb.) kapcsolatos problémák az info@hobbikertem.hu címre küldött e-mailben jelezhetők.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége

E-mailben: info@hobbikertem.hu
Postai levél útján: gardENgineer Kft., 2030 Érd, Bendegúz u. 4.

A Szolgáltatás tárhelyszolgáltatója a C-Host Kft. (1115 Budapest, Halmi u. 29.).

1.2. A SZOLGÁLTATÁS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI ÉS ELEMEI

A Szolgáltatás célja dísznövények, hobbikertészeti és dekorációs termékek árusítása.

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján történik.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Az Üzemeltető által a Felhasználóknak küldött, a Szolgáltatás működésével, a vásárlás folyamatával, technikai tudnivalókkal kapcsolatos ún. rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges.

Lefedettség

A Szolgáltatás a Weboldal Vásárlás, szállítás menüpontjában szereplő településeket fedi le. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a lefedettésget előzetes értesítés nélkül módosítsa.

Hírlevél

Az Üzemeltető rendszeresen küldhet hírlevelet e-mailben az arra feliratkozott Felhasználók számára. Hírlevél feliratkozásra a regisztráció során, és azt követően is lehetőség nyílik. A Hírlevélről a Hírlevél láblécében található link kattintásával lehet leiratkozni. A hírlevélben szereplő ajánlatok csak a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényesek.

Vásárlás

Vásárolni regisztrációval (Saját fiókon keresztül) lehetséges. Új Felhasználók esetén az első Vásárlás alkalmával a Weboldal háttérrendszere elvégzi a regisztrációt.

A Weboldalon feltüntetett termékek és árak ajánlattételre felhívásnak minősülnek, amelyre a megrendelés elküldésével ajánlatot tesz a Vásárló, amely ajánlatot az Üzemeltető kifejezett vásárlási szándéknak tekinti.

A Vásárló a megvásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezését követően, a szállítási és számlázási adatok megadásával, a szállítási mód és a fizetés módjának kiválasztásával megrendelést adhat le (Vásárlás). Az Üzemeltető a Vásárlásról elektronikus számlát állít ki.

A termékek eladója minden esetben az Üzemeltető.

A termékek mellett feltüntetett vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy minimális rendelési küszöbértéket állapítson meg, amelynek mindenkori aktuális értékéről a Kosár és a Pénztár oldalakon tájékoztatja a Vásárlót.

Az adatbeviteli hibák javíttatása a vásárlási folyamat során tett megjegyzésben, illetve az Üzemeltető elérhetőségein kezdeményezhető.

1.3. A REGISZTRÁCIÓ

A Felhasználó a Weboldal keretén belül neve, e-mail címe, szállítási és számlázási adatainak, valamint egy jelszó megadásával létrehozhatja Saját fiókját, azaz regisztrálhat.

A Szolgáltatás regisztrált igénybevevője, azaz Vásárló lehet:

 • cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;
 • 16. életévét betöltött kiskorú, aki a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;
 • jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A regisztráció a regisztrációs űrlap pontos és valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, úgy a regisztrációs folyamat újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs űrlap nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció megtörténtéről a megadott e-mail címre elektronikus levélben értesítést küldünk, a regisztráció véglegesítéséhez szükséges a levélben található megerősítő link lekattintása.

A regisztrációval létrejövő vásárlói profil a Vásárló Webáruházban történő eligazodását, valamint a Vásárló oldalaktivitásáról történő saját tájékozódását segíti. A vásárlói profil a „Fiókom” menüpontra kattintva, az azonosító adatok (e-mail cím vagy felhasználónév, jelszó) megadásával érhető el (belépés).

A Vásárló mindenkor köteles pontos és valós adatokat szerepeltetni a vásárlói profiljában, amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a megadott adatok nem valósak, a Vásárló ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Vásárló hozzáférését korlátozni, vagy regisztrációját törölni.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszegése esetén, illetve amennyiben a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyezteti az Üzemeltető érdekeit, a Weboldal zavartalan működését vagy kárt okozhat, a regisztrációja törlésére vagy zárolására kerülhet sor. Ezen esetben a Vásárló az Üzemeltető Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap. Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Vásárló jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte vagy zárolta a vásárlói profilt.

Amennyiben a Vásárló elfelejtette jelszavát, a belépés oldalon található Elfelejtett jelszó linkre kattintva az általa korábban megadott e-mail cím megadásával, az ezen e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintva beléphet a vásárlói profiljába, és/vagy megadhatja új jelszavát. Ha a Belépés sikertelen, akkor a Vásárló jelszó-emlékeztetőt tud kérni, vagy a info@hobbikertem.hu e-mail címre küldött levélben kérhet segítséget az Üzemeltetőtől.

Amennyiben a Vásárló regisztráció nélkül kezdi meg a vásárlás folyamatát, a szállítási adatok űrlapon megadva e-mail címét és jelszavát is, a kiválasztott termékek megrendelésének elküldésével egyidejűleg regisztrálhat a Weboldalon.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződés megsértése miatt törölt regisztráció esetén, ugyanazon Felhasználó újabb regisztrációja esetén a szerződéskötéstől elzárkózzon.

1.4. A MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, ELÁLLÁS, JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintásával küldheti el megrendelését, és ezzel kezdeményezi az általa kiválasztott termékekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését az Üzemeltetővel. Amennyiben az Üzemeltető 2 munkanapon belül e-mailben visszaigazolja a megrendelést, létrejön az adásvételi szerződés, amelynek értelmében a Vásárló a vételár kiegyenlítésére, az Üzemeltető a megrendelt termék leszállítására köteles, a Vásárló azonban az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát.

Bizonyos termékek gyártása, beszerzése csak rendelésre történik.

Ennek figyelembe vételével az Üzemeltető a megrendelés visszaigazolását követő tájékoztatóban jelzett időn belül szállít(at)ja ki a megrendelt terméke(ke)t, illetve biztosítja azok személyes átvételét. Az Üzemeltető kezdeményezésére az Üzemeltető és a Vásárló közös megegyezéssel ettől eltérő teljesítési határidőben is megállapodhat.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy akár a már visszaigazolt megrendelés esetén is – részben vagy egészben – elálljon a szerződéstől, és visszautasítsa a megrendelés teljesítését. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Ha az Üzemeltető a Vásárló által megrendelt termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 30 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezetten elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

Az Üzemeltető – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – elállhat a szerződéstől, azaz törölheti a megrendelést az alábbi esetekben:

 • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó vagy a számlavezető pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
 • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
 • ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését.
 • ha a Vásárló banki előre utalást választott fizetési módként és a banki átutaláshoz szükséges információkat tartalmazó elektronikus levél kiküldését követő 5 munkanapon belül nem rendezte rendelése ellenértékét.

A Vásárló a Ptk. rendelkezései értelmében akkor számít Fogyasztónak, ha a Vásárló természetes személy.

A Fogyasztó a megrendelt termékek átvételétől számított 14 naptári napon belül a vásárlástól a vásárolt termék típusától függően – figyelemmel a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-ára – indoklás nélkül elállhat. A Fogyasztó kötelezi magát, hogy elállás esetén a sértetlen (külső sérelmi nyomoktól mentes) terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül eljuttatja az Üzemeltető címére: gardENgineer Kft., 2030 Érd, Bendegúz u. 4.

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. §-ára értelmében élő növények tekintetében az elállási jog nem érvényesíthető.

Az Üzemeltető a visszaküldött áru átvételét követő 30 napon belül köteles visszatéríteni a termékek vételárát. Az Üzemeltetőnek történő visszaküldés költségét minden esetben a Fogyasztó állja. Az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a Fogyasztó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy dokumentációján találhatók. A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év. A megrendelt termékekre az Üzemeltető Ptk. szabályai szerint szavatosságot vállal, és a Vásárlót szavatossági jog illeti meg. Hibás teljesítés esetén a Vásárló a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül köteles tájékoztatni az Üzemeltetőt – lehetőleg írásban az info@hobbikertem.hu e-mail címen -, illetve a Vásárló a kijavítási igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159. § (2)-ben meghatározott szavatossági sorrend szerint az Üzemeltető a terméket: a Vásárló választása szerint elsősorban kijavítja vagy kicseréli, ha a cserére nincs mód, úgy a Vásárló választása szerint árengedményt ad, vagy a Vásárló a vásárlástól elállhat, és kérheti a termék vételárának visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. A termék megrendelésekor fizetett szállítási költséget az Üzemeltetőnek nem áll módjában visszafizetni, de a hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok és a jótállás érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) az Üzemeltetőt terhelik.

A szavatossági jogok és a jótállás érvényesítését kivéve az utánvéttel vagy portósan visszaküldött termékek átvételére az Üzemeltetőnek nincs lehetősége, azt minden esetben visszaküldi a feladónak.

A Fogyasztó fogyasztói panasszal élhet az Üzemeltető elérhetőségein. Panaszának esetleges elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület (http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.) eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az eljárás részletei itt érhetőek el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A Fogyasztó fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Elérhetőségek itt: http://jarasinfo.gov.hu/.

1.5. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN LEHETSÉGES JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom, illetve termékek tervei és gyártási eljárásai szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok az Üzemeltetőt illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:

“hobbikertem.hu”

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

1.6. FELELŐSSÉG

Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek ára, leírása, árukészlet, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja. Amennyiben az Üzemeltető a termék oldalon bármely információt hibásan tüntet fel, a Vásárló elállhat a hibás adatokkal közölt termék megrendelésétől, azonban az Üzemeltető egyéb követelés, kártérítési igény kielégítésére nem kötelezhető.

Az Üzemeltető a weboldalon feltüntetett információkért felel, azonban semmilyen felelősséget nem vállal az általa értékesített termékekkel kapcsolatban harmadik fél által szolgáltatott egyéb információ (pl.: reklám) pontatlanságáért vagy valótlanságáért.

A Szolgáltatás használata során – beleértve az online fizetést is – történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Üzemeltető az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik felet érintő semminemű kárért, amely az Üzemeltető szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek nem rendeltetésszerű használatából, valamint a Termék szállításra történő átadását követő szándékos vagy gondatlanságból okozott károkoztásból ered.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

1.7. A JELEN SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A szerződés megszűnik, amennyiben teljesedésbe ment, illetve a Vásárló regisztrációja megszűnt, és más okból a Vásárló és az Üzemeltető között jogviszony nem áll fenn.
A Vásárló bármikor kérheti a regisztrációja törlését az ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve postai levélben.
Amennyiben a Vásárló 2 évet meghaladó időtartam elteltéig nem lép be a Szolgáltatásba, az Üzemeltető törli a regisztrációt, és valamennyi a vásárlói profilhoz tartozó adatot és információt, ugyanakkor a jogszabályok rendelkezéseiből adódó kötelező adatkezelés, és a polgári jogi igények érvényesítését lehetővé tevő információk az adatkezelési tájékoztatóban jelzett ideig megőrzésre kerülnek.
Az Üzemeltető törölheti vagy zárolhatja a regisztrációt és valamennyi, a vásárlói profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a Vásárló megszegi a jelen Szerződés feltételeit, vagy a zárolás egyéb okból indokolt.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

2. SZÁLLÍTÁS ÉS VISSZAKÜLDÉS

2.1. SZÁLLÍTÁS ÉS HATÁRIDŐK

A becsült kézbesítési határidőt a megrendelését követően e-mailben kapja meg a Vásárló. A kézbesítési határidők becslések, és a szállítás időpontjától kezdődnek.

A kézbesítési határidők csak tájékoztató jellegűek, amihez a megrendelés elfogadása és jóváhagyása szükséges. Törekszünk arra, hogy a rendeléseket a megrendelést követő 1-5 munkanapon belül kiszállítsuk, azonban adott rendelés esetén a szállítási határidőre vonatkozóan az Üzemeltető által a Vásárló számára küldött e-mailes visszajelzésben szereplő dátumok az irányadóak.

Kizárólag munkanapokon áll módunkban csomagot kézbesíteni és/vagy feladni. A szállítási határidő függ a szállítmányozó cégtől, illetve változhat még a szállítási hely, a szállítási mód és a megrendelt tételek függvényében.

2.2. Sikertelen kézbesítés

A kézbesítésre kétszer teszünk kísérletet. A második sikertelen kézbesítést követően a rendelés meghiúsul és törlésre kerül. A rendelésben foglalt tételek visszakerülnek készletre és elérhetővé válnak más Vásárlók számára.

2.3. ÁRFOLYAMOK, SZÁLLÍTÁSI, KEZELÉSI ÉS VÁMKÖLTSÉGEK

A nemzetközi árfolyamok kiszámítása a Vásárló országának alapján történik.

A nemzetközi megrendelésekre behozatali vámok és adók vonatkozhatnak, amelyek a Vásárlót terhelik. Mivel a vámok és adók országonként és megrendelésenként változnak, ezen extra költségeket nem tudjuk átvállalni.

2.4. VISSZAKÜLDÉS ÉS VISSZATÉRÍTÉS

A Fogyasztónak joga van a rendelésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az árut, bármilyen okból, indoklás nélkül.
Kivéve a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletre való hivatkozással az élő növényeket.

Minden visszaküldött terméknek eredeti csomagolásában, új és használatlan állapotban kell lennie, a Gyártó és az Üzemeltető címkéinek pedig eltávolítatlanul a Terméken kell lenniük. Azokat a visszaküldött árukat, amelyek nem felelnek meg szabályzatunknak, nem áll módunkban elfogadni, és visszaküldésre kerülnek a Fogyasztónak.

A visszatérítés az eredeti fizetési módon kerül jóváírásra. A szállítási és kezelési költségek nem visszatérítendőek.

Ha a Fogyasztó megrendelését az Európai Únión belül adta fel, az összes forgalmi adó visszatérítésre kerül. Az Európai Únión kívül a vámok és a forgalmi adók vissza nem téríthetőek a Szolgáltatáson keresztül. Lehetséges azonban, hogy ezeket a helyi vámhivatal visszatéríti. A visszatérítések megjelenése a számláján legfeljebb 10 munkanapot vehet igénybe, változóan az egyes szolgáltatók feldolgozási idejétől.

Az áru postai úton történő visszaküldéséhez a Fogyasztó igénybe veheti saját szállítószolgáltatóját, vagy az Üzemeltető saját szállítószolgáltatóján keresztül megrendelheti a csomag felvételét és a szállítási kézbesítést, levonva a díjat a visszatérítés összegéből.

A termékek visszaküldése az alábbi címre történjen: garENgineer Kft., 2030 Érd, Bendegúz u. 4.

Ha a termék hibás állapotban érkezik, a Vásárló visszaküldheti a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Ha ennél hosszabb ideig volt a Vásárlónál a termék, a Vásárlónak fel kell vennie a kapcsolatot az Üzemeltető Ügyfélszolgálatával. Egy termék hibásnak minősül, ha nem kielégítő minőségű, nem rendeltetésszerű, vagy a leírtaknak nem felel meg. Az olyan termékek, amelyek véletlen folytán, normál használat – vagy nem rendeltetésszerű használat – közben károsodtak, nem minősülnek hibásnak.

3. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGEI

gardENgineer Kft.
2030 Érd, Bendegúz u. 4.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@hobbikertem.hu

FELIR azonosítószám: AA6466327

4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Az Üzemeltető és Adatkezelő személye megegyezik; az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

Az Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.

Az Üzemeltető minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését az Ügyfélszolgálat elérhetőségein.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az Üzemeltető, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

Amennyiben a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit, illetve ha a Felhasználó ezt kifejezetten kéri, törlés helyett a személyes adatot zárolásra kerülnek.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat: info@hobbikertem.hu , valamint a garENgineer Kft., 2030 Érd, Bendegúz u. 4. levelezési cím

4.1. FELHASZNÁLÓI ADATOK

A kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.

A vásárlással összefüggésben kezelt adatok: szállítási és számlázási név, cím (település, irányítószám, utca, házszám), e-mail cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk, valamint a rendelést beküldő eszköz IP-címe.

Az adatkezelés célja

Webáruház mint Szolgáltatás üzemeltetése:

 • a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
 • a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
 • a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
 • a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 • webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 • a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció e-mailben megküldött linkkel történő megerősítése hiányában a regisztrációs adatok az email kiküldését követő 48 óra elteltével törlésre kerülnek. Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.

A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Üzemeltető a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat az Üzemeltető a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja.

Adatkezelési nyilvántartási szám

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

4.2. REKLÁM- ÉS EGYÉB MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉS

A kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám

Az adatkezelés célja

 • reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél stb.)
 • a megrendelt áru kézbesítése

Az adatkezelés időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)

4.3. EGYÉB ADATKEZELÉSI TUDNIVALÓK

Helyesbítés

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a Felhasználói fiók menüpont alatt. A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során, valamint az Üzemeltetőnél módosíthatóak.

Törlés

A regisztráció törlése a info@hobbikertem.hu email címen kezdeményezhető. A regisztráció törlése a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül történik meg.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján vagy a felhasználói fiókban (“Személyes adatok” menüpont alatt), vagy a info@hobbikertem.hu email címen, és a garEngineer Kft., 2030 Érd, Bendegúz u. 4. postai címen vonható vissza.

Igényérvenyesítési cím, Ügyfélszolgálat

a info@hobbikertem.hu email címen, és a garEngineer Kft., 2030 Érd, Bendegúz u. 4. postai címen

Az Üzemeltető az ügyfélszolgálat részére küldött írásbeli panaszokat, kérdéseket és kéréseket a lezárástól számított 6 hónapig tárolja, majd törli – lezárásnak tekinthető minden olyan esemény, amelynek során az Üzemeltető és az ügyfél írásban is igazolhatóan közös álláspontra jutottak; ellenkező esetben az ügyet folyamatban lévőnek kell tekinteni. Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

Adatbiztonság

Az Üzemeltető a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magának a jelszónak a visszaállítására nem megfelelő.

Az Üzemeltető megbízásából a C-Host Kft. (1115 Budapest, Halmi u. 29.) 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adatfeldolgozó

Az Üzemeltető adatfeldolgozóként a hobbikertem.hu webcím alatti webáruházban rendelt termékek vásárlóhoz történő kiszállítására saját szállítószolgáltatót vesz igénybe.

Az Üzemeltető a Symbol Tech Kft. (adószám: 23932247-2-41; székhely: 1138 Budapest, Váci út 198.) felhő alapú ügyviteli rendszerét veszi igénybe, ezáltal a rendelések adatai és felhasználói adatok ebben a rendszerben is megjelennek, miképpen a Symbol Tech Kft. adatfeldolgozóvá válik. Az adatkezelés célja és részletei:

 • adatbázisvizsgálat, az Adatkezelő részére biztosított szolgáltatással kapcsolatban
 • a kezelt személyes adatok köre megegyezik az Adatkezelő által kezelt adatok körével
 • az adatfeldolgozás helye: 1138 Budapest, Váci út 198.

A Vásárlói reklám- és marketingcélú egyedi e-mailek kiküldése a Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) rendszerén keresztül valósul meg.

Cookie

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer “session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja, amennyiben nem lép ki a profiljából.

Kényelmi funkciók érdekében cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.

Az alkalmazott cookiek leírása itt olvasható: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

Naplózott adatok

Az Üzemeltető statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 3 napot követően törli: látogatás dátuma, IP cím, operációs rendszer verziójának adatai, böngésző típusa és verziószáma, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe.

Szállítást biztosító külső szolgáltató

A megrendelések teljesítése tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozóként az alábbi cégeket veheti igénybe a szállításhoz a Felhasználó döntése alapján:

 • nincs külső szállítási szolgáltató.

Fizetést biztosító külső szolgáltató

Az azonnali bankkártyás fizetés a Paylike (P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia) biztonságos online fizetési rendszerén keresztül valósul meg. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

Az azonnali online bankkártyás fizetést biztosító Paylike tárolja a kártyadatokat a fentebb meghatározott ideig a következő célokból: tranzakció teljesítése, megújuló előfizetések kezelése. Az azonnali online bankkártyás fizetéssel a Vásárló hozzájárul fizetési adatainak kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy a Paylike a szolgáltatás lebonyolítása céljából további alvállalkozóival (az EU-n belül: The Currency Cloud Limited, Clearhaus A/S, Amazon Web Services EMEA SARL, Google Ireland Limited, az EU-n kívül: The Rocket Science Group LLC, Facebook Inc., Zendesk Inc., Citrix Systems Inc.) megossza azokat. A Vásárlónak jogában áll bármikor lekérni kezelt személyes adatainak részleteit, illetve az adatkezeléshez történt hozzájárulását felfüggeszteni. A Paylike eredeti adatkezelési nyilatkozata elérhető angol nyelven. A kérést a hobbikertem.hu ügyfélszolgálati e-mail címére küldött elektronikus levélben jelezheti: info@hobbikertem.hu.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

Az Üzemeltető a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Gemius Hungary Kft. cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/hu/privacy_policy_hu.

Az Üzemeltető egyes Szolgáltatásai során, valamint az üzemeltetésében lévő hirdetési felületeken hirdetés-kiszolgálóként igénybe veszi az Adverticum Zrt.-t, amelyeknek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.adverticum.hu/ oldalon található további információ.

A tájékoztató érvényes 2020. május 25. napjától.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek 2020. május 25. napjától